traktor vagn 2019

Vi utför de flesta förekommande arbeten inom markentreprenad.

JB Markteknik – många års erfarenhet i branschen.

Välkommen till JB Markteknik

JB Markteknik är ett företag med många års erfarenhet i branschen. Vi utför de flesta förekommande arbeten inom markentreprenad.

Exempel

  • Byte av dräneringar
  • Omläggning av spill- och dag- och vatten-serviser
  • Grundläggning för ny- och tillbyggnader
  • Finplaneringar t.ex. plattläggning, gräsläggning, montering av lekutrustningar

Vi erbjuder även konsultation, byggledning, projektledning, tekniska utredningar, kostnadskalkyler och rivningsarbeten.

bild nr 16
Grävmaskin Daw

Vår kompetens

  • 30 år inom markarbeten
  • Vägmästarutbildning
  • Ansvarig arbetsledare mark och yttre VA
  • Ansvarig arbetsledare betong klass II
  • Kvalitetsansvarig enl. PBL
  • Förarbevis grävmaskin

Ansvarig är Jan Blom.